Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego (zwanego dalej Serwisem) w domenie www.krainazabawek24.pl

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w Serwisie jest:

PPHU AKMA Anna Klimowicz

ul.Worcella 6, 50-448 Wrocław

tel. +48 71 343 65 08,

email biuro@akma.sklep.pl

NIP: 8951681268   REGON: 932924837

(zwany dalej Firmą)

 1. Firma stosuje niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne (procedury i zalecenia ) w celu ochrony danych Użytkowników. Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez serwis, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach rejestracyjnych. Podanie poniższych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Podanie aktualnych danych leży po stronie klienta

Dane osobowe, które są zbierane w przypadku dokonania rejestracji i zakupów , to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamawiającego (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i/lub mieszkania)
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamawiającego,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku firm).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia.

 1. Firma dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu i realizacji zamówień, korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności, firma obsługująca hosting). Firma korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Firma przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji usługi i tylko w zakresie niezbędnym do jej zrealizowania.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli prawo będzie od nas wymagać uzyskania Twojej zgody lub jeśli stwierdzimy, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody będzie uzasadnione, nie udostępnimy Twoich danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

 1. Firma może zbierać dane osobowe podane w formularzach przez Użytkowników i przetwarzać w celu:
 2. dokonania procesu rejestracji w Serwisie,
 3. realizacji zamówień,
 4. kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie,
 5. tworzenia konta do logowania w Serwisie,
 6. wysyłania informacji o charakterze marketingowym,
 7. rozpatrywania reklamacji,
 8. odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników,
 9. do celów podatkowych i rachunkowych.

6.Czas przechowywania danych Użytkownika jest zależny od celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10lat.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 1. Dane osobowe pozostawione w Serwisie, Firma nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, mailowo na adres biuro@akma.sklep.pl lub kontaktując się z Firmą ? tel. +48 71 343 65 08

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Firmę narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11,. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i zasad stosowania plików ?cookies? w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Firma będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 Polityka plików cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. 2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 8. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 9. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
 10. Tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
 11. Stałe - pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki.
 12. Funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu.
 13. Zewnętrzne - pochodzące z zewnętrznej witryny która zbiera ogólne i anonimowe dane statystyczne np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem Serwisu . Serwis współpracuje z Google Analytics. 
  Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 14. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Obowiązuje od 25-05-2018, Wrocław